بازار مسکنپست‌های اینستاگرام

قیمت املاک در شهر تورنتوی بزرگ GTA

قیمت خانه‌ها در تورنتوی بزرگ GTA در ماه اپریل نسبت به مارچ چقدر افزایش یافته و هنوز نسبت به سال پیش چقدر ارزان‌تر است؟

اطلاعات این پست به شما نشان می‌دهد که انواع خانه‌های دیتچد، سمی‌دیتچد، اتچد، تاون‌هاوس و کاندو نسبت به ماه پیش و سال پیش، یعنی اپریل ۲۰۲۲ در تورنتوی بزرگ GTA چه تغییراتی داشته است.

در این آمارها همچنین تعداد خانه‌های فروخته شده، مدت زمانی که طول کشیده هر کدام از انواع این خانه‌ها در بازار فروخته شود و تعداد لیستینگ‌های موجود در هر بخش ارائه شده است.

به صورت کلی هم متوسط قیمت در تورنتوی بزرگ GTA برای انواع خانه‌ها در ماه اپریل، نسبت به ماه پیش و سال پیش مقایسه شده است.

این قیمت‌ها همچنین با سال ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ سال پیش هم مقایسه شده است.

تورنتوی بزرگ GTA

همه انواع ملک

 • میانگین قیمت: ‎۱.۱۵ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۴ درصد افزایش‎ معادل ۴۵ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ۸.۱ درصد کاهش‎ معادل ۱۰۱ هزار دلار کاهش
 • تعداد فروخته شده: ۷۵۳۱ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۷ روز
 • لیستینگ فعال: ۱۰٫۳۷۳ واحد

خانه‌های دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۴۹ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۱.۴ درصد افزایش‎ معادل ۲۱ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۸.۵ درصد کاهش‎ معادل ‎۸.۵ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۳۴۴۸ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۵ روز
 • لیستینگ فعال: ۴۵۳۶ واحد

خانه‌های سمی‌دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۱۴ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۴.۴ درصد افزایش‎ معادل ۴۸ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ۹.۸ درصد کاهش‎ معادل ۹.۸ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۶۳۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۱ روز
 • لیستینگ فعال: ۵۴۵ واحد

خانه‌های اتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۰۹ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۵.۵ درصد افزایش‎ معادل ۵۷ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۲.۳ درصد کاهش‎ معادل ‎۲.۳ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۶۴۱ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۲ روز
 • لیستینگ فعال: ۶۱۶ واحد

تاون‌هاوس

 • میانگین قیمت: ‎۸۶۹ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۶.۹ درصد افزایش‎ معادل ۵۶ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ۴.۴ درصد کاهش‎ معادل ۴.۴ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۵۸۸ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۶ روز
 • لیستینگ فعال: ۷۳۵ واحد

کاندو

 • میانگین قیمت: ‎۷۲۴ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۲.۹ دهم درصد افزایش‎ معادل ۲۱ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۸.۳ درصد کاهش‎ معادل ‎۸.۳ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۲۱۶۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۲۲ روز
 • لیستینگ فعال: ۳۹۴۴ واحد

افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)

 • افزایش کلی قیمت‌ها: ۱۱۹.۱ درصد
 • افزایش قیمت خانه‌های دیتچد: ۸۳۳ هزار دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد: ۶۵۵ هزار دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های اتچد: ۷۵۳ هزار دلار
 • افزایش قیمت تان‌هاوس: ۵۲۰ هزار دلار
 • افزایش قیمت کاندو: ۲۸۹ هزار دلار

جدول قیمت املاک در شهر تورنتوی بزرگ GTA – اپریل ۲۰۲۳

نوع ملک میانگین قیمت نسبت به ماه پیش تغییر ماهانه

دلار

نسبت به سال پیش تغییر سالانه

دلار

تعداد فروخته شده میانگین روزهای در مارکت لیستینگ فعال

 

همه انواع ملک ‎۱.۱۵ میلیون دلار‎ ‎۴ درصد افزایش‎ ۴۵ هزار دلار افزایش‎ ۸.۱ درصد کاهش‎ ۱۰۱ هزار دلار کاهش ۷۵۳۱ واحد ۱۷ روز ۱۰٫۳۷۳ واحد
خانه‌های دیتچد ‎۱.۴۹ میلیون دلار‎ ۱.۴ درصد افزایش‎ ۲۱ هزار دلار افزایش‎ ‎۸.۵ درصد کاهش‎ ۱۳۹ هزار دلار کاهش ۳۴۴۸ واحد ۱۵ روز ۴۵۳۶ واحد
خانه‌های سمی‌دیتچد ‎۱.۱۴ میلیون دلار‎ ۴.۴ درصد افزایش‎ ۴۸ هزار دلار افزایش‎ ۹.۸ درصد کاهش‎ ۱۲۴ هزار دلار کاهش ۶۳۰ واحد ۱۱ روز ۵۴۵ واحد
خانه‌های اتچد ‎۱.۰۹ میلیون دلار‎ ۵.۵ درصد افزایش‎ ۵۷ هزار دلار افزایش‎ ‎۲.۳ درصد کاهش‎ ۲۶ هزار دلار کاهش ۶۴۱ واحد ۱۲ روز ۶۱۶ واحد
تاون‌هاوس ‎۸۶۹ هزار دلار‎ ‎۶.۹ درصد افزایش‎ ۵۶ هزار دلار افزایش‎ ۴.۴ درصد کاهش‎ ۴۰ هزار دلار کاهش ۵۸۸ واحد ۱۶ روز ۷۳۵ واحد
کاندو ‎۷۲۴ هزار دلار‎ ‎۲.۹ دهم درصد افزایش‎ ۲۱ هزار دلار افزایش‎ ‎۸.۳ درصد کاهش‎ ۶۶ هزار دلار کاهش ۲۱۶۰ واحد ۲۲ روز ۳۹۴۴ واحد
افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)                
افزایش کلی قیمت‌ها ۱۱۹.۱ درصد              
افزایش قیمت خانه‌های دیتچد ۸۳۳ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد ۶۵۵ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های اتچد ۷۵۳ هزار دلار              
افزایش قیمت تان‌هاوس ۵۲۰ هزار دلار              
افزایش قیمت کاندو ۲۸۹ هزار دلار              

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by بنا؛ بازار مسکن تورنتو (@banaadotca)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا