بازار مسکنپست‌های اینستاگرام

قیمت املاک در نیومارکت Newmarket – اپریل ۲۰۲۳

قیمت خانه‌ها در نیومارکت Newmarket در ماه اپریل نسبت به مارچ چقدر افزایش یافته و هنوز نسبت به سال پیش چقدر ارزان‌تر است؟

اطلاعات این پست به شما نشان می‌دهد که انواع خانه‌های دیتچد، سمی‌دیتچد، اتچد، تاون‌هاوس و کاندو نسبت به ماه پیش و سال پیش، یعنی اپریل ۲۰۲۲ در نیومارکت چه تغییراتی داشته است.

در این آمارها همچنین تعداد خانه‌های فروخته شده، مدت زمانی که طول کشیده هر کدام از انواع این خانه‌ها در بازار فروخته شود و تعداد لیستینگ‌های موجود در هر بخش ارائه شده است.

به صورت کلی هم متوسط قیمت در نیومارکت برای انواع خانه‌ها در ماه اپریل، نسبت به ماه پیش و سال پیش مقایسه شده است.

این قیمت‌ها همچنین با سال ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ سال پیش هم مقایسه شده است.

نیومارکت

همه انواع ملک

 • میانگین قیمت: ‎۱.۱۶ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۳.۷ درصد کاهش معادل ۴۴ هزار دلار کاهش
 • نسبت به سال پیش: ۸.۸ درصد کاهش‎ معادل ۱۱۱ هزار دلار کاهش
 • تعداد فروخته شده: ۱۲۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۳ روز
 • لیستینگ فعال: ۹۷ واحد

خانه‌های دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۳۳ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۱.۹ درصد افزایش‎ معادل ۲۵ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۴.۶ درصد کاهش‎ معادل ‎۴.۶ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۷۲ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۱ روز
 • لیستینگ فعال: ۶۴ واحد

خانه‌های سمی‌دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۹۴۷ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۴.۵ درصد کاهش معادل ۴۴ هزار دلار کاهش
 • نسبت به سال پیش: ۱۱.۲ درصد کاهش‎ معادل ۱۱.۲ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۱۵ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۰ روز
 • لیستینگ فعال: ۹ واحد

خانه‌های اتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۰۶ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۶ درصد افزایش‎ معادل ۶۱ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۳.۵ درصد کاهش‎ معادل ‎۳.۵ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۱۲ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۲ روز
 • لیستینگ فعال: ۶ واحد

تاون‌هاوس

 • میانگین قیمت: ‎۸۸۹ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۶.۶ درصد کاهش معادل ۶۳ هزار دلار کاهش
 • نسبت به سال پیش: ۵.۱ درصد کاهش‎ معادل ۵.۱ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۱۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۲۸ روز
 • لیستینگ فعال: ۷ واحد

کاندو

 • میانگین قیمت: ‎۶۲۲ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۵.۵ دهم درصد کاهش معادل ۳۶ هزار دلار کاهش
 • نسبت به سال پیش: ۱۷.۹ درصد کاهش‎ معادل ۱۷.۹ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۱۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۲۸ روز
 • لیستینگ فعال: ۱۱ واحد

افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)

 • افزایش کلی قیمت‌ها: ۱۳۳.۸ درصد
 • افزایش قیمت خانه‌های دیتچد: ۷۸۶ هزار دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد: ۵۵۹ هزار دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های اتچد: ۷۱۲ هزار دلار
 • افزایش قیمت تان‌هاوس: ۶۴۲ هزار دلار
 • افزایش قیمت کاندو: ۲۱۲ هزار دلار

جدول قیمت املاک در نیومارکت Newmarket – اپریل ۲۰۲۳

نوع ملک میانگین قیمت نسبت به ماه پیش تغییر ماهانه

دلار

نسبت به سال پیش تغییر سالانه

دلار

تعداد فروخته شده میانگین روزهای در مارکت لیستینگ فعال
همه انواع ملک ‎۱.۱۶ میلیون دلار‎ ‎۳.۷ درصد کاهش ۴۴ هزار دلار کاهش ۸.۸ درصد کاهش‎ ۱۱۱ هزار دلار کاهش ۱۲۰ واحد ۱۳ روز ۹۷ واحد
خانه‌های دیتچد ‎۱.۳۳ میلیون دلار‎ ۱.۹ درصد افزایش‎ ۲۵ هزار دلار افزایش‎ ‎۴.۶ درصد کاهش‎ ۶۴ هزار دلار کاهش ۷۲ واحد ۱۱ روز ۶۴ واحد
خانه‌های سمی‌دیتچد ‎۹۴۷ هزار دلار‎ ۴.۵ درصد کاهش ۴۴ هزار دلار کاهش ۱۱.۲ درصد کاهش‎ ۱۱۹ هزار دلار کاهش ۱۵ واحد ۱۰ روز ۹ واحد
خانه‌های اتچد ‎۱.۰۶ میلیون دلار‎ ۶ درصد افزایش‎ ۶۱ هزار دلار افزایش‎ ‎۳.۵ درصد کاهش‎ ۳۸ هزار دلار کاهش ۱۲ واحد ۱۲ روز ۶ واحد
تاون‌هاوس ‎۸۸۹ هزار دلار‎ ‎۶.۶ درصد کاهش ۶۳ هزار دلار کاهش ۵.۱ درصد کاهش‎ ۴۸ هزار دلار کاهش ۱۰ واحد ۲۸ روز ۷ واحد
کاندو ‎۶۲۲ هزار دلار‎ ‎۵.۵ دهم درصد کاهش ۳۶ هزار دلار کاهش ۱۷.۹ درصد کاهش‎ ۱۵۶ هزار دلار کاهش ۱۰ واحد ۲۸ روز ۱۱ واحد
افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)                
افزایش کلی قیمت‌ها ۱۳۳.۸ درصد              
افزایش قیمت خانه‌های دیتچد ۷۸۶ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد ۵۵۹ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های اتچد ۷۱۲ هزار دلار              
افزایش قیمت تان‌هاوس ۶۴۲ هزار دلار              
افزایش قیمت کاندو ۲۱۲ هزار دلار              


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا