بازار مسکنپست‌های اینستاگرام

قیمت املاک در شهر ریچموندهیل – اپریل ۲۰۲۳

قیمت خانه‌ها در شهر ریچموندهیل در ماه اپریل نسبت به مارچ چقدر افزایش یافته و هنوز نسبت به سال پیش چقدر ارزان‌تر است؟

اطلاعات این پست به شما نشان می‌دهد که انواع خانه‌های دیتچد، سمی‌دیتچد، اتچد، تاون‌هاوس و کاندو نسبت به ماه پیش و سال پیش، یعنی اپریل ۲۰۲۲ در شهر ریچموندهیل چه تغییراتی داشته است.

در این آمارها همچنین تعداد خانه‌های فروخته شده، مدت زمانی که طول کشیده هر کدام از انواع این خانه‌ها در بازار فروخته شود و تعداد لیستینگ‌های موجود در هر بخش ارائه شده است.

به صورت کلی هم متوسط قیمت در شهر ریچموندهیل برای انواع خانه‌ها در ماه اپریل، نسبت به ماه پیش و سال پیش مقایسه شده است.

این قیمت‌ها همچنین با سال ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ سال پیش هم مقایسه شده است.

ریچموندهیل

همه انواع ملک

 • میانگین قیمت: ‎۱.۴ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۲.۶ درصد افزایش‎، معادل ۳۸ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ۵.۲ درصد کاهش‎، معادل ۷۸ هزار دلار افزایش‎
 • تعداد فروخته شده: ۲۴۵ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۸ روز
 • لیستینگ فعال: ۳۳۳ واحد

خانه‌های دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۸۷ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۵.۸ درصد افزایش‎، معادل ۱۱۴ دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۷.۲ درصد کاهش‎، معادل ‎۷.۲ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۱۲۰ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۱۶ روز
 • لیستینگ فعال: ۱۷۱ واحد

خانه‌های سمی‌دیتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۳۶ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۱۱.۲ درصد افزایش‎، معادل ۱۳۷ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۳.۴ درصد کاهش‎، معادل ‎۳.۴ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۷ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۷ روز
 • لیستینگ فعال: ۲۳ واحد

خانه‌های اتچد

 • میانگین قیمت: ‎۱.۲۹ میلیون دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ۱ درصد افزایش‎، معادل ۱۳ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۴.۶ درصد کاهش‎، معادل ‎۴.۶ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۲۰۲ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۴۷ روز
 • لیستینگ فعال: ۱۱ واحد

تاون‌هاوس

 • میانگین قیمت: ‎۹۵۲ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۱۱ درصد افزایش‎، معادل ۹۴ هزار دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ۲۹ درصد کاهش‎، معادل ۲۹ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۹ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۸ روز
 • لیستینگ فعال: ۲۷ واحد

کاندو

 • میانگین قیمت: ‎۶۸۰ هزار دلار‎
 • نسبت به ماه پیش: ‎۲ دهم درصد افزایش‎، معادل  ۱۶۰۰ دلار افزایش‎
 • نسبت به سال پیش: ‎۶.۵ درصد کاهش‎، معادل ‎۶.۵ درصد کاهش‎
 • تعداد فروخته شده: ۶۱ واحد
 • میانگین روزهای در مارکت: ۲۹ روز
 • لیستینگ فعال: ۷۳ واحد

افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)

 • افزایش کلی قیمت‌ها: ۱۰۹ درصد
 • افزایش قیمت خانه‌های دیتچد: ۱.۰۳ میلیون دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد: ۸۵۱ هزار دلار
 • افزایش قیمت خانه‌های اتچد: ۸۷۷ هزار دلار
 • افزایش قیمت تان‌هاوس: ۶۵۳ هزار دلار
 • افزایش قیمت کاندو: ۱۵۷ هزار دلار

قیمت املاک در شهر ریچموندهیل – اپریل ۲۰۲۳

نوع ملک میانگین قیمت نسبت به ماه پیش تغییر ماهانه

دلار

نسبت به سال پیش تغییر سالانه

دلار

تعداد فروخته شده میانگین روزهای در مارکت لیستینگ فعال

 

همه انواع ملک ‎۱.۴ میلیون دلار‎ ‎۲.۶ درصد افزایش‎ ۳۸ هزار دلار افزایش‎ ۵.۲ درصد کاهش‎ ۷۸ هزار دلار افزایش‎ ۲۴۵ واحد ۱۸ روز ۳۳۳ واحد
خانه‌های دیتچد ‎۱.۸۷ میلیون دلار‎ ۵.۸ درصد افزایش‎ ۱۱۴ دلار افزایش‎ ‎۷.۲ درصد کاهش‎ ۱۴۵ هزار دلار افزایش‎ ۱۲۰ واحد ۱۶ روز ۱۷۱ واحد
خانه‌های سمی‌دیتچد ‎۱.۳۶ میلیون دلار‎ ۱۱.۲ درصد افزایش‎ ۱۳۷ هزار دلار افزایش‎ ‎۳.۴ درصد کاهش‎ ۴۷ هزار دلار افزایش‎ ۷ واحد ۷ روز ۲۳ واحد
خانه‌های اتچد ‎۱.۲۹ میلیون دلار‎ ۱ درصد افزایش‎ ۱۳ هزار دلار افزایش‎ ‎۴.۶ درصد کاهش‎ ۶۲ هزار دلار افزایش‎ ۲۰۲ واحد ۴۷ روز ۱۱ واحد
تاون‌هاوس ‎۹۵۲ هزار دلار‎ ‎۱۱ درصد افزایش‎ ۹۴ هزار دلار افزایش‎ ۲۹ درصد کاهش‎ ۳۸۶ هزار دلار افزایش‎ ۹ واحد ۸ روز ۲۷ واحد
کاندو ‎۶۸۰ هزار دلار‎ ‎۲ دهم درصد افزایش‎ ۱۶۰۰ دلار افزایش‎ ‎۶.۵ درصد کاهش‎ ۴۷ هزار دلار افزایش‎ ۶۱ واحد ۲۹ روز ۷۳ واحد
افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)
افزایش کلی قیمت‌ها ۱۰۹ درصد              
افزایش قیمت خانه‌های دیتچد ۱.۰۳ میلیون دلار              
افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد ۸۵۱ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های اتچد ۸۷۷ هزار دلار              
افزایش قیمت تان‌هاوس ۶۵۳ هزار دلار              
افزایش قیمت کاندو ۱۵۷ هزار دلار              

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by بنا؛ بازار مسکن تورنتو (@banaadotca)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا