اقتصاد تورنتوبازار مسکنپست‌های اینستاگرام

قیمت املاک در منطقه یورک – اپریل ۲۰۲۳

قیمت خانه‌ها در منطقه یورک در ماه اپریل نسبت به مارچ چقدر افزایش یافته و هنوز نسبت به سال پیش چقدر ارزان‌تر است؟

اطلاعات این پست به شما نشان می‌دهد که انواع خانه‌های دیتچد، سمی‌دیتچد، اتچد، تاون‌هاوس و کاندو نسبت به ماه پیش و سال پیش، یعنی اپریل ۲۰۲۲ در منطقه یورک چه تغییراتی داشته است.

در این آمارها همچنین تعداد خانه‌های فروخته شده، مدت زمانی که طول کشیده هر کدام از انواع این خانه‌ها در بازار فروخته شود و تعداد لیستینگ‌های موجود در هر بخش ارائه شده است.

به صورت کلی هم متوسط قیمت در منطقه یورک برای انواع خانه‌ها در ماه اپریل، نسبت به ماه پیش و سال پیش مقایسه شده است.

این قیمت‌ها همچنین با سال ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ سال پیش هم مقایسه شده است.

منطقه یورک

همه انواع املاک:

 • میانگین قیمت: ۱.۳۷ میلیون دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۱.۹ درصد افزایش معادل ۲۵ هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: منهای ۴ درصد کاهش معادل ۵۷ هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۱۳۷۰واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۱۶ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۱۸۱۲واحد

خانه‌های دیتچد

 • میانگین قیمت: ۱.۷ میلیون دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۱.۳ درصد افزایش معادل هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: منهای ۳.۸ درصد کاهش معادل هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۷۴۸ واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۱۶ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۱۰۵۲ واحد

خانه‌های سمی‌دیتچد

 • میانگین قیمت: ۱.۱۶ میلیون دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۱.۶ درصد افزایش معادل ۱۹ هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: ۷.۵ درصد کاهش معادل ۹۴ هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۶۸ واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۱۰ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۶۶ واحد

خانه‌های اتچد

 • میانگین قیمت: ۱.۲۳ میلیون دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۴.۹ درصد افزایش معادل ۵۸ هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: ۲.۷ درصد کاهش معادل ۳۴ هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۲۰۲ واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۱۳ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۱۷۵ واحد

خانه‌های تاون‌هاوس

 • میانگین قیمت: ۹۶۸ هزار دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۲.۵ درصد افزایش معادل ۲۴ هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: ۲.۶ درصد کاهش معادل ۲۶ هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۸۱ واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۱۸ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۱۱۱ واحد

کاندو آپارتمان:

 • میانگین قیمت: ۷۱۶ هزار دلار 
 • نسبت به ماه پیش: ۲.۶ درصد افزایش معادل ۱۸ هزار دلار
 • نسبت به سال پیش: ۵.۸ درصد کاهش معادل ۴۴ هزار دلار
 • تعداد فروخته شده: ۲۵۸ واحد
 • تعداد روزهای در مارکت: ۲۳ روز
 • تعداد لیستینگ‌ها: ۱۱۱ واحد

افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)

 • افزایش کلی قیمت‌ها: ۱۲۱.۸ درصد
 • افزایش قیمت خانه‌های دیتچد: ۹۶۰ هزار دلار 
 • افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد: ۶۸۳ هزار دلار 
 • افزایش قیمت خانه‌های اتچد: ۸۲۹ هزار دلار
 • افزایش قیمت تان‌هاوس: ۶۴۳ هزار دلار
 • افزایش قیمت کاندو: ۲۳۷ هزار دلار

 

قیمت املاک در منطقه یورک – اپریل ۲۰۲۳

نوع ملک میانگین قیمت نسبت به ماه پیش تغییر ماهانه

دلار

نسبت به سال پیش تغییر سالانه

دلار

تعداد فروخته شده میانگین روزهای در مارکت لیستینگ فعال
همه انواع خانه‌ها ‎۱.۳۷ میلیون دلار‎ ‎۱.۹ درصد افزایش‎ ۲۵ هزار دلار افزایش‎ ‎۴ درصد کاهش‎ ۵۷ هزار دلار افزایش‎ ۱,۳۷۰ واحد ۱۶ ۱,۸۱۲ واحد
خانه‌های دیتچد ‎۱.۷ میلیون دلار‎ ‎۱.۳ درصد افزایش‎ ۲۲ هزار دلار افزایش‎ ‎۳.۸ درصد کاهش‎ ۶۶ هزار دلار افزایش‎ ۷۴۸ واحد ۱۶ ۱,۰۵۲ واحد
خانه‌های سمی‌دیتچد ‎۱.۱۶ میلیون دلار‎ ‎۱.۶ درصد افزایش‎ ۱۹ هزار دلار افزایش‎ ‎۷.۵ درصد کاهش‎ ۹۴ هزار دلار افزایش‎ ۶۸ واحد ۱۰ ۶۶ واحد
خانه‌های اتچد ‎۱.۲۳ میلیون دلار‎ ‎۴.۹ درصد افزایش‎ ۵۸ هزار دلار افزایش‎ ‎۲.۷ درصد کاهش‎ ۳۴ هزار دلار افزایش‎ ۲۰۲ واحد ۱۳ ۱۷۵ واحد
تاون‌هاوس ‎۹۶۸ هزار دلار‎ ‎۲.۵ درصد افزایش‎ ۲۴ هزار دلار افزایش‎ ‎۲.۶ درصد کاهش‎ ۲۶ هزار دلار افزایش‎ ۸۱ واحد ۱۸ ۱۱۱ واحد
کاندو ‎۷۱۶ هزار دلار‎ ‎۲.۶ درصد افزایش‎ ۱۸ هزار دلار افزایش‎ ‎۵.۸ درصد کاهش‎ ۴۴ هزار دلار افزایش‎ ۲۵۸ ۲۳ ۴۰۲ واحد
افزایش قیمت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۳ (۱۰ سال پیش)          
افزایش کلی قیمت‌ها ۱۲۲ درصد              
افزایش قیمت خانه‌های دیتچد ۹۵۹ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های سمی‌دیتچد ۶۸۳ هزار دلار              
افزایش قیمت خانه‌های اتچد ۸۲۹ هزار دلار              
افزایش قیمت تان‌هاوس ۶۴۳ هزار دلار              
افزایش قیمت کاندو ۲۳۷ هزار دلار              

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by بنا؛ بازار مسکن تورنتو (@banaadotca)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا